אימון המוח: העצמת היכולת הקוגנטיבית

אימון המוח: העצמת היכולת הקוגנטיבית

תוכנית ייחודית לשיפור ושימור היכולת המוחית שמטרתה הגברת עוצמת המוח באמצעות שינוי באורח

החיים,תחזוקה נאותה, תרגילים ופיתוח מודעות ושימת לב לקשר שלנו לגופנו.

התכנים: – מנגנוני המוח,מערכת החושים,הזיכרון קידוד ושליפה.
– שיפור יכולות קוגניטיביות לריכוז ומיקוד.
– שימת לב ופיתוח מודעות לקשר בין מוח וגוף.
– בקרת מתח- תרגילים להפגת מתחים.
– נשימה ה"דלק של המוח".
– תזונה בריאה למוח בריא.
– בחירת אורח חיים להגנה על בריאות המוח.

תוצאות הקורס
 בתחילת הקורס ממלא כל משתתף שאלון להערכת מצב הפעילות והתפקוד היומיומי שלו.
השאלון מהווה אינדיקציה לתוצאות בסיום הקורס בנושאים בהם אובחן צורך לשיפור.
בנוסף,מיומן כל משתתף לבצע תרגילים תומכים לשמירה ותחזוקת תפקוד המוח באופן יומיומי,ללא תנאים או מכשירים מיוחדים.

למי מיועד הקורס? לכל אדם המודע לחשיבות תחזוקה ותרגול המוח לפיתוח ושיפור המיומנויות התפקודיות על מנת להפעילו בצורה אופטימאלית.